Trang web tự động chuyển ngôn ngữ

HUYỆT KHỐ PHÒNG

Huyệt khố phòng trên ngực

Tên Huyệt:

Khố phòng chỉ nơi để dành, chỗ chứa huyết dịch ở bên trong, có khả năng sinh ra nhũ trấp. Huyệt lại ở gần bầu sữa (nhũ phòng), vì vậy gọi là Khố Phòng (Trung Y Cương Mục).

Tên khác

Khí phòng

Xuất Xứ:

Giáp Ất Kinh.

Đặc Tính:

Huyệt thứ 14 của kinh Vị.

Vị Trí:

Huyệt khố phòng trên ngực
Huyệt khố phòng trên ngực

Ở khoảng gian sườn 1, ngay dưới huyệt Khí Hộ, cách đường giữa ngực 4 thốn.

Giải Phẫu:

Dướ da là cơ ngực to, các cơ gian sườn 1, bờ trên xương sườn 2, đỉnh phổi.

Thần kinh vận động cơ là nhánh ngực to của đám rối thần kinh nách, dây thần kinh gian sườn 1.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh C4.

Chủ Trị:

Trị thần kinh liên sườn đau, khí quản viêm, Hysteria.

Châm Cứu:

Châm xiên 0, 3 – 0, 8 thốn, Cứu 3 – 5 tráng, Ôn cứu 5 – 10 phút.

Ghi Chú: Không châm sâu quá vì có thể đụng phổi.

Tham Khảo:

(“Nhọt mà không rõ chỗ, đè tay vào không thấy cảm giác, lúc có lúc không, châm thủ Thái Âm Bàng Tam vị [Khí Hộ + Khố Phòng] và Anh mạch [Khí Hàm + Thủy Đột] (TVấn.28, 52).

Xem thêm
error: Nội dung được bảo vệ !
remove 0974785767 phone email facebook zalo

0974785767