HUYỆT KHUYẾT BỒN

Huyệt khuyết bồn

Tên Huyệt:

Huyệt ở chỗ lõm (khuyết) ở xương đòn, có hình dạng giống cái chậu (bồn), vì vậy gọi là Khuyết Bồn.

Tên Khác:

Thiên Cái, Xích Cái.

Xuất Xứ:

Thiên ‘Khí Phủ Luận’ (TVấn.59).

Đặc Tính:

+ Huyệt thứ 12 của kinh Vị.

+ Nơi các kinh Cân Dương giao hội để đi qua cổ, lên đầu.

Vị Trí:

Huyệt khuyết bồn
Huyệt khuyết bồn

Ở chỗ lõm sát bờ trên xương đòn, ngay đầu ngực thẳng lên, dưới huyệt là hố trên đòn.

Giải Phẫu:

Dưới da là hố trên đòn, có các cơ bậc thang và cơ vai – móng.

Thần kinh vận động cơ là các nhánh trước của dây thần kinh cổ số 3, 4, 5 và nhánh của dây thần kinh sọ não số XII.

Chủ Trị:

Trị thần kinh liên sườn đau, họng đau, suyễn.

Châm Cứu:

Châm thẳng sâu 0, 3 – 0, 5 thốn, Cứu 3 – 5 tráng, Ôn cứu 5 – 10 phút.

Ghi Chú:

(Tránh mạch máu, châm sâu quá làm người bệnh thở dồn (Giáp Ất Kinh).

(Có thai không châm (Loại Kinh Đồ Dực).

Xem thêm
remove 0968951159 phone email facebook zalo

0968951159