Trang web tự động chuyển ngôn ngữ

HUYỆT KIÊN LIÊU

Huyệt kiên liêu

Tên Huyệt:

Huyệt ở bên cạnh (liêu) vai (kiên), vì vậy gọi là Kiên Liêu.

Xuất Xứ:

Giáp Ất Kinh.

Đặc Tính:

Huyệt thứ 14 của kinh Tam Tiêu.

Vị Trí:

Huyệt kiên liêu
Huyệt kiên liêu

Đưa cánh tay ngang vai, hiện ra 2 chỗ hõm ở mỏm vai, huyệt ở chỗ hõm phía dưới và sau mỏm cùng vai, sau huyệt Kiên Ngung (Đtr.15) 1 thốn, dưới huyệt là khe giữa bó cùng và bó gai sống của cơ delta.

Giải Phẫu:

Dưới da là khe giữa bó cùng và bó gai sống của cơ Delta, cơ trên sống, cơ dưới sống, khe của mỏm cùng vai và đầu trên xương cánh tay.

Thần kinh vận động cơ là dây thần kinh mũ, dây thần kinh trên vai.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh C4.

Chủ Trị:

Trị quanh khớp vai đau, chi trên liệt và đau.

Châm Cứu:

· Châm thẳng 1 – 1, 5 thốn khi trị bệnh ở khớp vai.

· Châm xiên, hướng xuống trong điều trị bệnh ở quanh khớp vai.

· Châm mũi kim giữa 2 khớp xương mỏm cao của xương đòn gánh và khớp xương lớn của cánh tay, mũi kim hướng xuống hoặc xuyên thấu huyệt Cực Tuyền khi trị cánh tay bị lệch ra ngoài.

Xem thêm
error: Nội dung được bảo vệ !
remove 0974785767 phone email facebook zalo

0974785767