Trang web tự động chuyển ngôn ngữ

HỆ THẦN KINH

Hệ thần kinh là một hệ cơ quan phân hóa cao nhất trong cơ thể người, ở dưới dạng ống và mạng lưới đi khắp cơ thể, được cấu tạo bởi một loại mô chuyên biệt là mô thần kinh, gồm các tế bào thần kinh — nơ-ron và các tế bào thần kinh đệm (thần kinh giao).

 

error: Nội dung được bảo vệ !
remove 0974785767 phone email facebook zalo

0974785767