Trang web tự động chuyển ngôn ngữ

HỆ TIÊU HOÁ

Hệ tiêu hóa ở người bao gồm đường Tiêu hóa cộng với cơ quan phụ trợ tiêu hóa. Trong hệ thống này, quá trình tiêu hóa có nhiều giai đoạn, là hệ đầu tiên bắt đầu ở miệng. Tiêu hóa liên quan đến sự phân hủy thức ăn thành các thành phần nhỏ hơn mà có thể hấp thụ và đồng hóa vào cơ thể.

 

error: Nội dung được bảo vệ !
remove 0974785767 phone email facebook zalo

0974785767