Chuối Hột Rừng ( Phơi Khô )

48,000  42,000 

chuối hột rừng
Chuối Hột Rừng ( Phơi Khô )

48,000  42,000