Trang web tự động chuyển ngôn ngữ

HUYỆT NHU HỘI

Huyệt nhu hội

Tên Huyệt:

Phần trên cánh tay gọi là Nhu. Huyệt là nơi hội của kinh Tam Tiêu và mạch Dương kiều, vì vậy gọi là Nhu Hội (Trung Y Cương Mục).

Tên Khác:

Nhu Khiếu.

Xuất Xứ:

Giáp Ất Kinh.

Đặc Tính:

+ Huyệt thứ 13 của kinh Tam Tiêu.

+ Hội của Tam Tiêu (kinh) và mạch Dương Kiều.

Vị Trí:

Huyệt nhu hội
Huyệt nhu hội

Ngay dưới mỏm vai 3 thốn, nằm ở bờ sau cơ delta.

Giải Phẫu:

Dưới da là bờ sau-dưới của cơ Delta, khe giữa phần dài và phần rộng ngoài của cơ 3 đầu cánh tay, xương cánh tay.

Thần kinh vận động cơ là dây thần kinh mũ và các nhánh của dây thần kinh quay.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh C5.

Chủ Trị:

Trị vai và cánh tay đau, khớp xương vai sưng đau, các bệnh về mắt.

Châm Cứu:

Châm thẳng 0, 8 – 1, 2 thốn. Cứu 3 – 7 tráng – Ôn cứu 5 – 15 phút.

Xem thêm
error: Nội dung được bảo vệ !
remove email facebook