Quả Tứn Khửn ( Phơi Khô )

79,000  72,000 

Quả Tửn Khửn
Quả Tứn Khửn ( Phơi Khô )

79,000  72,000