Showing all 38 results

Dược Liệu Tây Bắc

Tổng hợp các Dược Liệu Tây Bắc, được đồng bào ở Lào Cai – Yên Bái – Hà Giang Khai Thác Trong Rừng Già. Đảm bảo về chất lượng, tính chất quý trong dược liệu.

 

 

 

 

Giảm giá!

Danh Mục Dược Liệu

Cẩu Tích ( Lông Cu Li )

36,000 

Danh Mục Dược Liệu

SÂM CAU ĐỎ

150,000 
Giảm giá!
Giảm giá!
67,000  64,000 
Giảm giá!

Sản Phẩm

TRÀ THUỐC HAY

145,000  130,000 
Giảm giá!
49,000  42,000 

Sản Phẩm

Cây Trâu Cổ

90,000 900,000 
Giảm giá!
130,000  120,000 

Sản Phẩm

TÁO MÈO

20,000 

Sản Phẩm

MẮC KHÉN

35,000 

Sản Phẩm

HẠT DỔI

250,000 

Sản Phẩm

SÂU CHÍT

110,000 

Danh Mục Dược Liệu

Nấm Linh Chi Đỏ

350,000 

Sản Phẩm

Đinh Lăng

49,000 

Sản Phẩm

Cát Căn

68,000 
Giảm giá!

Sản Phẩm

Sơn Tra

39,000  36,000 
Giảm giá!

Sản Phẩm

Phục Thần

66,000  64,000 
Giảm giá!

Sản Phẩm

Sa Sâm

40,000  39,000 
Giảm giá!

Sản Phẩm

Đẳng Sâm

79,000  78,000 
Giảm giá!

Sản Phẩm

ĐƯƠNG QUY

125,000  120,000 
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!

Sản Phẩm

Hoàng Bá

50,000  46,000 
Giảm giá!

Sản Phẩm

Củ Thiên Ma

130,000  126,000 
remove 0968951159 phone email facebook zalo

0968951159