Dược Liệu Tây Bắc

Tổng hợp các Dược Liệu Tây Bắc, được đồng bào ở Lào Cai – Yên Bái – Hà Giang Khai Thác Trong Rừng Già. Đảm bảo về chất lượng, tính chất quý trong dược liệu.

 

 

 

 

Giảm giá!

Danh Mục Dược Liệu

Nấm Lim Xanh Tự Nhiên ( Phơi Khô )

130,000  120,000 

Danh Mục Dược Liệu

Cây Trâu Cổ

30,000 

Danh Mục Dược Liệu

Hoa Tam Thất

120,000 

Danh Mục Dược Liệu

Dây Gắm ( Vương Tôn )

48,000 

Danh Mục Dược Liệu

Nhục Thung Dung

160,000 

Danh Mục Dược Liệu

Củ Tam Thất

160,000 

Danh Mục Dược Liệu

Mướp Đắng Rừng ( Phơi Khô )

32,000 

Danh Mục Dược Liệu

Đinh Lăng

49,000 

Danh Mục Dược Liệu

Cẩu Tích ( Lông Cu Li )

36,000 

Danh Mục Dược Liệu

Cát Căn

68,000 
Giảm giá!

Danh Mục Dược Liệu

Sơn Tra

39,000  36,000