Người Việt tự hào về các loại thảo dược và coi chúng là một phần của văn hóa dân tộc. Do đó, thảo dược đã hiện diện trong mỗi bữa ăn, thức uống đến những bài thuốc dân gian.

Showing 1–200 of 236 results

Thảo Dược

Thảo dược đông y là những nghiên cứu về thảo dược thiên nhiên và sử dụng thực vật dành cho mục đích Y Học Cổ Truyền. Thực vật đã là cơ sở cho việc điều trị y tế trong quá trình lịch sử dài của nhân loại. Phạm vi của thảo dược được mở rộng để bao gồm các loại trà thảo dược, thuốc thảo dược cũng như các khoáng chất, một số bộ phận của động vật. Dưới đây là các loại thảo dược được sử dụng trị bệnh trong Y Học Cổ Truyền.

Sản Phẩm

Ngải Đen

42,000 
Giảm giá!
110,000  99,000 

Danh Mục Dược Liệu

Tơ Hồng Xanh

49,000 
Giảm giá!
Giảm giá!

Sản Phẩm

Bạch Biển Đậu

16,000  14,000 

Danh Mục Dược Liệu

Cẩu Tích ( Lông Cu Li )

36,000 
Giảm giá!

Sản Phẩm

Chanh Sấy Khô

55,000  49,000 
Giảm giá!
Giảm giá!

Sản Phẩm

Cây Cam Thảo

29,000  27,000 
Giảm giá!

Sản Phẩm

Cây Thông Đất

300,000  280,000 
Giảm giá!
67,000  64,000 
60,000 
Giảm giá!

Sản Phẩm

TRÀ THUỐC HAY

145,000  130,000 

Sản Phẩm

TRÁI NHÀU

13,000 
Giảm giá!

Sản Phẩm

Kha Tử

20,000 
Giảm giá!

Sản Phẩm

Diên Hồ Sách

75,000  70,000 
Giảm giá!
31,000  29,000 
Giảm giá!
49,000  42,000 
Giảm giá!
Giảm giá!

Sản Phẩm

TRÀ HOA CÚC

13,000  12,000 

Sản Phẩm

TRÀ MẠN

19,000 

Sản Phẩm

Cây Trâu Cổ

90,000 900,000 

Sản Phẩm

Cá Ngựa

400,000 
Giảm giá!

Sản Phẩm

Cúc Hoa

65,000  59,000 

Danh Mục Dược Liệu

Kỷ Tử

52,000 
Giảm giá!

Sản Phẩm

Mạch Đông

55,000  54,000 
Giảm giá!

Danh Mục Dược Liệu

Sâm Đại Hành

65,000  64,000 
Giảm giá!

Danh Mục Dược Liệu

Quế Chi

49,000  45,000 
Giảm giá!
172,000  160,000 
Giảm giá!

Danh Mục Dược Liệu

Cây Ngải Cứu ( Phơi Khô )

17,000  15,000 
Giảm giá!
130,000  120,000 
Giảm giá!
36,000  32,000 
Giảm giá!
Giảm giá!

Sản Phẩm

TRÀ ĐEN

22,000  18,000 

Sản Phẩm

Hoa Nhài

28,000 

Sản Phẩm

HOA HỒI

22,000 

Sản Phẩm

Chè Dây

18,000 
Giảm giá!
Giảm giá!

Sản Phẩm

Nữ Lang

30,000  28,000 
Giảm giá!

Sản Phẩm

Lá Vông

18,000  15,000 
Giảm giá!

Sản Phẩm

Củ Thất Diệp

280,000  250,000 

Sản Phẩm

Địa Long

140,000 
Giảm giá!

Sản Phẩm

Tang Bạch Bì

25,000  23,000 
Giảm giá!

Sản Phẩm

Đan Sâm

37,000  35,000 
Giảm giá!

Sản Phẩm

Viễn Chí

135,000  125,000 
Giảm giá!

Sản Phẩm

Hoàng Liên

135,000  130,000 
Giảm giá!

Sản Phẩm

Hy Thiêm

21,000  19,000 
Giảm giá!

Sản Phẩm

Thạch Xương Bồ

40,000  39,000 
Giảm giá!

Sản Phẩm

BẠCH LINH

350,000  32,000 
Giảm giá!

Sản Phẩm

MẠCH NHA

32,000  29,000 
Giảm giá!

Danh Mục Dược Liệu

Thỏ Ty Tử

45,000  42,000 
Giảm giá!

Sản Phẩm

Phòng Kỷ

39,000  34,000 

Sản Phẩm

Liên Tâm

40,000 

Sản Phẩm

Tân Di

35,000 

Sản Phẩm

Bạch Tử

55,000 

Sản Phẩm

Đại Táo

16,000 

Sản Phẩm

Sinh Địa

24,000 

Sản Phẩm

Tô Mộc

15,000 

Sản Phẩm

Lạc Tiên

16,000 

Sản Phẩm

Tỏi Đen

90,000 
Giảm giá!
700,000  650,000 

Sản Phẩm

Phụ Tử

55,000 

Sản Phẩm

Ích Mẫu

34,000 

Sản Phẩm

Tơm Trơng

32,000 

Sản Phẩm

Ngưu Tất

52,000 

Sản Phẩm

Chàm Mèo

40,000 

Sản Phẩm

Xạ Can

26,000 

Sản Phẩm

Thăng Ma

49,000 

Sản Phẩm

Tiền Hồ

38,000 

Sản Phẩm

Đinh Lăng

49,000 

Danh Mục Dược Liệu

Ngũ Gia Bì

26,000 

Danh Mục Dược Liệu

Thảo Quả

22,000 

Danh Mục Dược Liệu

Sơn Thù Du

58,000 

Danh Mục Dược Liệu

Liên Nhục

26,000 

Danh Mục Dược Liệu

Hoàng Dược Tử

59,000 
Giảm giá!

Danh Mục Dược Liệu

Hải Phiêu Tiêu ( Mai Mực )

35,000  32,000 

Danh Mục Dược Liệu

Tang Tiêu Phiêu

350,000 

Danh Mục Dược Liệu

Hải Tảo

62,000 

Danh Mục Dược Liệu

Bạch Giới Tử

130,000 

Danh Mục Dược Liệu

Long Đởm Thảo

38,000 

Danh Mục Dược Liệu

Côn Bố

49,000 

Danh Mục Dược Liệu

Thạch Cao Sống

26,000 

Danh Mục Dược Liệu

Đại Hoàng

39,000 

Danh Mục Dược Liệu

Sung Uý Tử

49,000 

Danh Mục Dược Liệu

Huyền Sâm

46,000 

Danh Mục Dược Liệu

Bạch Tật Lê

26,000 

Danh Mục Dược Liệu

Xích Đồng Nam

26,000 

Danh Mục Dược Liệu

Đơn Đỏ

26,000 

Danh Mục Dược Liệu

Hồng Hoa

160,000 

Danh Mục Dược Liệu

Bồ Công Anh

19,000 

Danh Mục Dược Liệu

Bội Lan

44,000 

Danh Mục Dược Liệu

Quảng Hoắc Hương

34,000 

Danh Mục Dược Liệu

Thương Truật

39,000 

Danh Mục Dược Liệu

Ngũ Vị Tử

54,000 

Danh Mục Dược Liệu

Bán Hạ

39,000 

Danh Mục Dược Liệu

Tế Tân

49,000 

Danh Mục Dược Liệu

Ma Hoàng

46,000 

Danh Mục Dược Liệu

Mộc Thông

29,000 

Danh Mục Dược Liệu

Biển Xúc

19,000 

Danh Mục Dược Liệu

Xa Tiền Tử

36,000 

Danh Mục Dược Liệu

Tỳ Giải

37,000 

Danh Mục Dược Liệu

Mẫu Đơn Bì

32,000 

Sản Phẩm

Huyết Sâm

180,000 

Sản Phẩm

Tàm Sa

19,000 

Sản Phẩm

Cát Căn

68,000 
Giảm giá!

Danh Mục Dược Liệu

Mộc Qua

45,000  39,000 
Giảm giá!

Sản Phẩm

Uy Linh Tiên

175,000  160,000 
Giảm giá!

Sản Phẩm

Bồ Hoàng

165,000  150,000 
Giảm giá!

Sản Phẩm

Hương Phụ

52,000  49,000 

Sản Phẩm

Trần Bì

16,000 
Giảm giá!

Sản Phẩm

Sơn Tra

39,000  36,000 
Giảm giá!

Sản Phẩm

Thần Khúc

65,000  62,000 
Giảm giá!

Sản Phẩm

Ý Dĩ

185,000  180,000 
Giảm giá!

Sản Phẩm

Cát Cánh

62,000  58,000 
Giảm giá!

Sản Phẩm

Sa Nhân

92,000  89,000 
Giảm giá!

Sản Phẩm

Mộc Hương

52,000  49,000 
Giảm giá!

Sản Phẩm

Phục Thần

66,000  64,000 
Giảm giá!

Sản Phẩm

Ngọc Trúc

51,000  49,000 
Giảm giá!

Sản Phẩm

Tri Mẫu

48,000  46,000 
Giảm giá!

Sản Phẩm

Thiên Hoa Phấn

41,000  39,000 
Giảm giá!

Sản Phẩm

Sa Sâm

40,000  39,000 
Giảm giá!

Sản Phẩm

Bạch Truật

39,000  38,000 
Giảm giá!

Sản Phẩm

Hoài Sơn

35,000  32,000 
Giảm giá!

Sản Phẩm

Xương Bồ

50,000  49,000 
Giảm giá!

Sản Phẩm

Khương Hoạt

165,000  160,000 
Giảm giá!

Sản Phẩm

Xích Thược

50,000  49,000 
Giảm giá!

Sản Phẩm

Hoàng Kỳ

27,000  25,000 

Sản Phẩm

Táo Tàu

16,000 
Giảm giá!

Sản Phẩm

Phòng Phong

34,000  32,000 
Giảm giá!

Sản Phẩm

Đỗ Trọng

38,000  36,000 
Giảm giá!

Sản Phẩm

Tang Ký Sinh

50,000  49,000 
remove 0968951159 phone email facebook zalo

0968951159